Erasmus mazeret kaçış şahane!

AB’nin en itibarlı öğrenci değişim projesi Erasmus başta olmak üzere, Türkiye’den eğitim ve staj gayeli yurt dışına giden öğrenci ve öğretmenlerin memleketler arası projeleri yarıda terk edip, Almanya başta olmak üzere AB ülkelerine iltica ettiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı kırmızı alarm verdi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı AB Dış Bağlantılar Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, “Erasmus Programı ve Staj Programları” bahisli resmi bir yazıyla, proje kümelerini terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilgili Ulusal Eğitim Bakanlığı’nı uyardı. MEB Avrupa Birliği ve Dış İlgiler Genel Müdürü Hasan Ünsal bu ikazlar üzerine, 81 vilayet ulusal eğitim müdürüne ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi.

“TERK EDİYORLAR”

Yurt dışına iltica etme riski olan öğretmen ve öğrencilerin AB programlarına seçilmemesi talimatı veren Genel Müdür Ünsal resmi yazıda süreci şöyle anlatıyor: “Erasmus kapsamında yer alan hareketlilik faaliyetleri ve staj programlarına yönelik son vakitlerde Genel Müdürlüğümüze şikayetler gelmektedir. İletilen şikayetlerde, program kapsamındaki hareketlilik ve staj planlamasının dışına çıkıldığı, gidilen ülkede kalmaya meyledildiği söz ediliyor.”

ÖĞRETMENLER KAÇIYOR

“Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı resmi yazıyla bize son aylarda bilhassa meslek lisesi öğrencilerinin programa üye ülkelerde (Özellikle Almanya, Avusturya ve Çekya) gerçekleştirmekte oldukları staj faaliyetleri sırasında, okul idaresine haber vermeksizin programı terk ettikleri hatta ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmen olaylarının bulunduğu bildirdi. Bu cins olayların artması ülkemizin, yürütmekte olduğu programların ve resmi pasaportlarımızın saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturuyor. İkazlarımız dikkate alınarak, Erasmus programı başta olmak üzere, milletlerarası fon kaynaklı projelerde yapılacak her türlü çalışma ziyareti yahut staj uygulamasına dahil olacak iştirakçilerin, seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.”

Erasmus nedir?

Öğrencilere, AB ülkelerinde eğitim alma talihi veren en tanınan öğrenci değişim programı. İlkokuldan üniversiteye, eğitimde memleketler arası işbirliği gayesi taşıyor. Ülkeler, ortak projeler üretip, kısa periyodik öğrenci ve öğretmen değişimi yapıyor. Türkiye Ulusal Ajansı, AB’yle 2021-2027 yıllarını kapsayan mesleksel eğitim değişim muahedesi var. Mesleksel ve teknik lise öğrencileri yurt dışına gidiyor. Erasmus’la, yabancı bir ülkede ömür ve eğitim tecrübesi kazandırılıyor.

Yılda 20 bin öğrenci gidiyor

Türkiye’den her yıl yaklaşık 20 bin öğrenci Erasmus’la AB ülkelerine gidiyor. Almanya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Norveç üzere 1. ve 2. kümedeki 18 ülkeden kabul alan öğrencilere aylık 600 Euro ve Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya üzere ülkeleri kapsayan 13 ülke için ise aylık 450 Euro cep harçlığı veriliyor. Öğrencilerin, en az 2 ay ve en fazla 1 yıl müddetle diğer bir ülkede eğitim gayeli kalıp, Türkiye’ye geri dönmesi gerekiyor. Son 15 yılda 500 bin öğrenci yurt dışına gitti. İltica eden öğrenci ve öğretmenlerin sayısının tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Yurt dışına çıkana takip

Erasmus’daki firarlar sonrası, bu yıl 800 öğrencinin yararlandığı Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı üzere memleketler arası tüm öğrenci değişim projeleri ve dönüşler takibe alındı.

Yorum yapın